Nazomer aanbieding - Liefde voor jezelf retraite! Bekijk aanbieding

Afgelopen week heeft mijn website een upgrade gehad, maar onderwijl verloor ik een heleboel content. Er was iets niet helemaal goed gegaan met het overzetten van de ene database naar de andere. AUW!!!! Dat deed pijn!!!Mijn hele proces van de oprichting van W-AUW tot op dat moment dat het gebeurde, stond op de website: In blogs, in teksten op de pagina's, noem maar op. Ik was er even heel verdrietig van. De tranen vloeide rijkelijk. Toen dat er eenmaal uit voelde ik dat dit misschien wel tot iets moois zou leiden. Misschien was dit nog niet zo erg. Ik neem jullie in deze blog mee naar het antwoord op dit gevoel.


Hoe het allemaal begon

Ik droomde er al langer van om een eigen onderneming te beginnen. Ik dacht altijd dat ik dit naast een bestaande baan zou opbouwen. Iets als: "Van vijf naar vier dagen voor een werkgever en een dag voor een eigen onderneming. Vervolgens kan ik dan rustig bekijken wat het proces vraagt en misschien wel bij een werkgever gaandeweg wat afbouwen." De realiteit verliep anders...


Hoe het daadwerkelijk ging

Samen met een vriend die IT'er is ben ik begin 2020 gestart met het bouwen van een website voor W-AUW. Ik dacht aan het einde van het jaar ergens te gaan starten. Ik had geen haast en we waren rustig aan het knutselen. Ik wilde van alles doen met het vergroten van maatwerk in de publieke zaak, want ik vond er iets van hoe het nu ging. Ik vond het schrijdend dat ik mensen met een ondersteuningsvraag tussen wal en schip zag vallen. Ik begon met het aanbieden van lezingen, workshops, trainingen, coaching en onderzoek. W-AUW wat veel!


Afijn, ondertussen besloten de HAN en ik (mijn toenmalige werkgever) met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Het paste niet meer. Echter, in de tijd dat ik bij de HAN werkte, startte ik met een meerjarig onderzoek naar het vergroten van maatwerk in het publieke domein. Precies om de reden die ik hiervoor noem: Ik had als professional in de jeugdzorg aan den lijve gezien hoe mensen, gezinnen en kinderen tussen wal en schip vallen. Ook had ik destijds regelmatig last van administratieve last, werkdruk vanwege financiële beperkingen en moeizame samenwerking in de keten. Met het onderzoek wilde ik graag antwoorden krijgen op hoe we dit beter kunnen doen. Hoe we de vraag van mensen daadwerkelijk en zonder al teveel gedoe, simpelweg kunnen beantwoorden. Dat onderzoek wilde ik wel graag afronden. De JP van den Bent stichting deed mee aan het onderzoek en wilde de financiering (die tot dat moment bij de HAN lag) wel overnemen. Zo werd W-AUW, eerder dan gedacht en verwacht, geboren. Vervolgens volgde kort daarna ook nog twee andere klussen. Wat een fijne vliegende start! Toen kwam BOOST YOUR BRANDING op mijn pad...


Bezinning

Boost your branding is een fantastisch initiatief van drie ondernemers: Een marketingstrateeg, een kleur- en kledingcoach en een fotografe. Het eerste gesprek met de marketingstrateeg (Isla Sint-Bouwman van Mijn Frisse Blik) ging vooral over mijn corebusiness: Wat is nou het fundament van mijn onderneming, waarom kies ik voor wat ik doe en waar is mijn herkenbaarheid? Het zette mij aan het denken. Ik raakte in een periode van bezinning. Vervolgens kwam ik bij Karin Karstens (Kleur- en KledingCoach). Voor mij stond centraal dat ik met mijn uitstraling wilde verbeelden wie ik van binnen ben. Dat mijn binnen- en buitenkant met elkaar in afstemming zijn. In deze sessie stonden we ook stil bij de vraag: Van welke doelgroep word ik nu blij? Nog meer bezinning! Wat een mooie vragen om over na te denken. De foto's van mij op mijn website zijn gemaakt door de fotografe (Sandra Koppenhofer van Brandingfoto) waarin ik alles wat ik in het traject daarvoor had meegekregen, meenam (waaronder deels een nieuw garderobe, heel vervelend;).


In tijdsbestek zitten we inmiddels in maart 2021. Heel zachtjes voelde ik in de verte een gevoel aankomen dat er iets zou gaan gebeuren met W-AUW. Wat dat precies was, wist ik nog niet. Ondertussen rondde ik de twee klussen af, het onderzoek liep door. Ik had daar al zoveel in gedaan: a) Een systematic review (zie de pagina (wetenschappelijke) publicaties, b) 140 interviews binnen twee organisaties (de JP van den Bent stichting en Estinea) waarin iedereen van cliënt tot de raad van toezicht aan het woord is geweest, en c) interviews met het Ministerie van VWS, het Menzis zorgkantoor, de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd en de gemeente Enschede. Mijn doel was een boek te schrijven waarmee ik hoopte mensen wat inzicht te geven in processen waar je invloed op uit kunt oefenen om de ondersteuningsvraag van mensen te beantwoorden. Toen ik de laatste fase van het onderzoek afgerond aankwam ontstond bij mij het gevoel dat een boek geen antwoord zou zijn op vraag die ik mijzelf stelde in het onderzoek. Het daadwerkelijk beantwoorden van de ondersteuningsvraag van mensen gaat namelijk met veel meer gepaard dan alleen met weten. De kracht ligt veel meer in, vanuit de kennis, DOEN. Het gaat om stevig (blijven) staan, als professional en organisatie, in een omgeving die uiteenlopende eisen aan je stelt.


Mijn eigen ontwikkeling, mijn praktijkervaring en het onderzoek hebben mij volledig gevoed in hoe je dat kunt doen als individu en/of professional, team en organisatie. En dus wist ik het! Voor W-AUW betekende dit dat ik een heleboel wilde loslaten: Geen hoog over activiteiten meer. Niet meer praten over: We weten allemaal wel dat we het anders willen in het sociaal domein. NU moeten we het gaan DOEN! Dus, huppakee: Weg met lezingen, workshops, trainingen en onderzoek.


Individuele- team- organisatie coaching

En zo kreeg ik meer focus met W-AUW: Met coaching integreer ik:

a) het geheel van mijn persoonlijke ontwikkeling; Waarin ik naar mijn eigen familiesysteem heb gekeken waardoor ik als persoon nu zelf stevig sta;

b) mijn professionele ontwikkeling: De opleidingen en cursussen/trainingen die ik tot nu toe afgerond heb;

c) de praktijkervaring vanuit de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en het sociaal werk: Ik begrijp het vak van binnenuit, &

d) ik de wetenschappelijk onderbouwde kennis om individuen, teams en organisaties te coachen in het dusdanig ontwikkelen van zichzelf waarbij zij zelf stevig (kunnen gaan) staan en vanuit een stevige basis (kunnen gaan) doen wat nodig is.


En precies wat ik hierboven beschrijf is waar W-AUW op gebouwd is, inclusief de website. Dat ik een heleboel content verloor met de upgrade van de website maakte dus helemaal niet zoveel uit. Overigens heb ik na het wegvegen van de tranen direct gevoeld: Ik ben W-AUW en W-AUW is mij, dus wat er ook gebeurd, het is onderdeel van mij. Dat schrijven komt wel goed, maar het verliezen van de content zorgde ervoor dat ik vanuit een schone lei,


Vanuit bezieling en mijn kern


mocht gaan beschrijven waar W-AUW voor is.


Kortom

Het leven loopt vaak anders dan we verwachten of denken, gebeurtenissen die in eerste instantie rampzalig lijken, zijn dat achteraf lang niet altijd. Sterker nog: Soms zijn ze een zegen waarbij ze ruimte geven voor nieuwe mogelijkheden. En dat precies is waar W-AUW voor staat. Zowel de AUW, als de W-AUW.


Wees welkom

Kan ik jou als individu, team of organisatie ondersteunen in het naar jouw eigen kern bewegen waarbij je vanuit bezinning stevig gaat staan en van daaruit keuzes kunt maken die passen bij datgene wat jij graag wil (doen)? Wees dan welkom bij mij. Ik zie je mail, app of pb graag tegemoet.