Nazomer aanbieding - Liefde voor jezelf retraite! Bekijk aanbieding

Zi(j)n in het leven

Zo mooi, zo puur

Uitdagingen

Die vragen om steun

Is die er voor mij?

Zodat ook ik er mag zijn

Zijn

In dat zijn

Zie jij mij?


Professionals in het sociaal domein zetten zich in om mensen met een vraag, die zich op enig moment in het leven voor doet, te ondersteunen. Dit varieert van ondersteuning bij het huishouden, financiën, het structureren van een dag, sociale relaties en werk. Soms richt de ondersteuning zich op het reguleren van uitdagingen in de psychische gezondheid. Soms betreft het mensen met een lichamelijke of cognitieve beperking.


Het beantwoorden van een vraag (of vragen) lukt lang niet altijd. De achtergrond van het niet tegemoet kunnen komen aan ondersteuningsbehoefte is divers. Soms komt dit door een moeizame samenwerking met collega organisaties waardoor er niet of onvoldoende domein overstijgend gewerkt wordt. Of doordat de financiering van de zorg niet de ruimte biedt die nodig is. Meer dan eens resulteren deze situaties in het spreekwoordelijk ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’ en/ of ontvangen cliënten niet of onvoldoende de ondersteuning waar zij om vragen.


Het niet beantwoorden van ondersteuningsvragen leidt tot schade bij mensen. Daarom heb ik mij van 2015 tot en met 2021 gebogen over de vraag hoe we dat nu anders en beter kunnen doen. Dit onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, Estinea en de JP van den Bent stichting heeft geleid tot een aantal wetenschappelijke- en vak publicaties. Wil je ze lezen? Zie hiervoor de pagina vakpublicaties.